Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,1.000.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :29-05-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-05-20 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
28-05-20Tây Ninh: 825,
An Giang: 871,
Bình Thuận: 284
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
401
27-05-20Đồng Nai: 546,
Cần Thơ: 166,
Sóc Trăng: 919
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
464
26-05-20Bến Tre: 589,
Vũng Tàu: 434,
Bạc Liêu: 143
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
612
25-05-20TP HCM: 149,
Đồng Tháp: 985,
Cà Mau: 238
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
483
24-05-20Tiền Giang: 571,
Kiên Giang: 090,
Đà Lạt: 790
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
605
23-05-20TP HCM: 480,
Long An: 192,
Bình Phước: 812,
Hậu Giang: 737
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
536
22-05-20Vĩnh Long: 623,
Bình Dương: 720,
Trà Vinh: 899
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
678
21-05-20Tây Ninh: 236,
An Giang: 221,
Bình Thuận: 737
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
759
20-05-20Đồng Nai: 123,
Cần Thơ: 452,
Sóc Trăng: 945
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
760
19-05-20Bến Tre: 902,
Vũng Tàu: 599,
Bạc Liêu: 623
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
643
18-05-20TP HCM: 672,
Đồng Tháp: 225,
Cà Mau: 098
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
779
17-05-20Tiền Giang: 189,
Kiên Giang: 842,
Đà Lạt: 736
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
394
16-05-20TP HCM: 711,
Long An: 729,
Bình Phước: 080,
Hậu Giang: 668
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
522
15-05-20Vĩnh Long: 611,
Bình Dương: 382,
Trà Vinh: 758
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
663
14-05-20Tây Ninh: 676,
An Giang: 426,
Bình Thuận: 732
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
658
13-05-20Đồng Nai: 896,
Cần Thơ: 552,
Sóc Trăng: 329
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
666
12-05-20Bến Tre: 711,
Vũng Tàu: 499,
Bạc Liêu: 097
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
478
11-05-20TP HCM: 014,
Đồng Tháp: 245,
Cà Mau: 212
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
867
10-05-20Tiền Giang: 218,
Kiên Giang: 346,
Đà Lạt: 159
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
273
09-05-20TP HCM: 344,
Long An: 671,
Bình Phước: 429,
Hậu Giang: 843
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
546
08-05-20Vĩnh Long: 243,
Bình Dương: 692,
Trà Vinh: 869
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
895
07-05-20Tây Ninh: 057,
An Giang: 390,
Bình Thuận: 885
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
458
06-05-20Đồng Nai: 811,
Cần Thơ: 588,
Sóc Trăng: 619
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
644
05-05-20Bến Tre: 854,
Vũng Tàu: 898,
Bạc Liêu: 296
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
592
04-05-20Cà Mau: 597,
TP HCM: 914,
Đồng Tháp: 857
Trúng Cà Mau,
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
466
03-05-20Tiền Giang: 036,
Kiên Giang: 533,
Đà Lạt: 833
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
367
02-05-20TP HCM: 935,
Long An: 272,
Bình Phước: 297,
Hậu Giang: 724
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
420
01-05-20Vĩnh Long: 826,
Bình Dương: 711,
Trà Vinh: 502
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
262
30-04-20Tây Ninh: 308,
An Giang: 600,
Bình Thuận: 799
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
826
29-04-20Đồng Nai: 242,
Cần Thơ: 377,
Sóc Trăng: 118
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
689