Mua Số Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :29-05-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
29-05-20 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
28-05-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đuôi 4 Bình Thuận
253
27-05-20Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng,
Trúng đầu 4 Đồng Nai
224
26-05-20Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu,
Trúng đầu 4 Bạc Liêu
245
25-05-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 8 Cà Mau
241
24-05-20Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
249
23-05-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
240
22-05-20Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
228
21-05-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
255
20-05-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
219
19-05-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 2 Bạc Liêu
267
18-05-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
247
17-05-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
254
16-05-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
258
15-05-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh221
14-05-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 2 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
256
13-05-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
261
12-05-20Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
285
11-05-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
269
10-05-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 5 Đà Lạt
262
09-05-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đầu 7 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
253
08-05-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 2 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
251
07-05-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 8 Bình Thuận
253
06-05-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
278
05-05-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
232
04-05-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
271
03-05-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 3 Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
257
02-05-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
268
01-05-20Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 1 Bình Dương,
Trúng đầu 0 Trà Vinh
236
30-04-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
285
29-04-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
235