Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,1.000.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :20-10-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
20-10-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
19-10-19TP HCM: 707,
Long An: 785,
Bình Phước: 532,
Hậu Giang: 772
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
766
18-10-19Vĩnh Long: 009,
Bình Dương: 391,
Trà Vinh: 285
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
848
17-10-19Tây Ninh: 717,
An Giang: 563,
Bình Thuận: 812
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
589
16-10-19Đồng Nai: 902,
Cần Thơ: 911,
Sóc Trăng: 776
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
574
15-10-19Bến Tre: 957,
Vũng Tàu: 235,
Bạc Liêu: 250
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
691
14-10-19TP HCM: 366,
Đồng Tháp: 993,
Cà Mau: 397
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
347
13-10-19Tiền Giang: 894,
Kiên Giang: 859,
Đà Lạt: 597
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
386
12-10-19TP HCM: 318,
Long An: 596,
Bình Phước: 844,
Hậu Giang: 849
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
622
11-10-19Vĩnh Long: 299,
Bình Dương: 130,
Trà Vinh: 275
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
439
10-10-19Tây Ninh: 163,
An Giang: 588,
Bình Thuận: 628
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
503
09-10-19Đồng Nai: 615,
Cần Thơ: 855,
Sóc Trăng: 971
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
690
08-10-19Bến Tre: 305,
Vũng Tàu: 053,
Bạc Liêu: 647
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
368
07-10-19TP HCM: 891,
Đồng Tháp: 424,
Cà Mau: 356
Trúng Cà Mau382
06-10-19Tiền Giang: 844,
Kiên Giang: 407,
Đà Lạt: 530
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
480
05-10-19TP HCM: 834,
Long An: 262,
Bình Phước: 880,
Hậu Giang: 444
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
413
04-10-19Vĩnh Long: 755,
Bình Dương: 895,
Trà Vinh: 207
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
568
03-10-19Tây Ninh: 718,
An Giang: 587,
Bình Thuận: 222
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
611
02-10-19Đồng Nai: 800,
Cần Thơ: 017,
Sóc Trăng: 389
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
558
01-10-19Bến Tre: 764,
Vũng Tàu: 258,
Bạc Liêu: 887
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
653
30-09-19TP HCM: 525,
Đồng Tháp: 387,
Cà Mau: 325
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
427
29-09-19Tiền Giang: 005,
Kiên Giang: 867,
Đà Lạt: 236
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
301
28-09-19TP HCM: 549,
Long An: 524,
Bình Phước: 815,
Hậu Giang: 329
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
489
27-09-19Vĩnh Long: 332,
Bình Dương: 941,
Trà Vinh: 314
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
481
26-09-19Tây Ninh: 718,
An Giang: 509,
Bình Thuận: 429
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
563
25-09-19Đồng Nai: 785,
Cần Thơ: 912,
Sóc Trăng: 737
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
267
24-09-19Bến Tre: 945,
Vũng Tàu: 550,
Bạc Liêu: 291
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
394
23-09-19Đồng Tháp: 649,
Cà Mau: 536,
TP HCM: 930
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau,
Trúng TP HCM
553
22-09-19Tiền Giang: 070,
Kiên Giang: 644,
Đà Lạt: 346
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
260
21-09-19TP HCM: 303,
Long An: 248,
Bình Phước: 044,
Hậu Giang: 433
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
393
20-09-19Vĩnh Long: 269,
Bình Dương: 320,
Trà Vinh: 443
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
442
19-09-19Tây Ninh: 580,
An Giang: 296,
Bình Thuận: 578
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
784