Mua Số Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,300.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :20-10-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
20-10-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
19-10-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng đầu 8 Long An,
Trúng đầu 3 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
262
18-10-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng đuôi 5 Trà Vinh
256
17-10-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
255
16-10-19Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
247
15-10-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 5 Bạc Liêu
272
14-10-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
241
13-10-19Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
278
12-10-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
260
11-10-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
250
10-10-19Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng đầu 2 Bình Thuận
275
09-10-19Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
250
08-10-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 4 Bạc Liêu
267
07-10-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
253
06-10-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
264
05-10-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
236
04-10-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
236
03-10-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng đầu 8 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
233
02-10-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
286
01-10-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
237
30-09-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
242
29-09-19Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
259
28-09-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
254
27-09-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng đầu 4 Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
269
26-09-19Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
246
25-09-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
249
24-09-19Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu
244
23-09-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
257
22-09-19Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
253
21-09-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 3 Hậu Giang
269
20-09-19Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
242
19-09-19Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
239